1.18.3.2023Holešov
2.22.4.2023Otrokovice
3.13.5.2023Blansko
4.2.7.2023Svitavy
5.30.7.2023Frýdek Místek Sokol
6.12.8.2023Trnava
7.9.9.2023Otrokovice
8.23.9.2023Brno Bosonohy
9.30.9.2023Hudy Arena
10.23.12.2023Ostrava
| Přihlásit Skip Navigation LinksHlavní stránka > Články a reportáže > Propozice Moravian Le Mans Series 2019

Propozice Moravian Le Mans Series 2019

2. 1. 2019

Předpisy pro rok 2019

Závody Moravian Le Mans Series jsou určeny pro RC modely poháněné elektrickými motory se zaměřením na měřítko 1/10 a pohon 2WD a jsou obdobou skutečných závodů Le Mans Series s důrazem na jejich vytrvalostní charakter a orientaci na sportovní vozy GT a prototypy. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.

Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.lemans-serie.cz a www.rc2wd.cz

Pořadatel: moravské RC kluby, hlavní organizátor a koordinátor: Roman Krejčí (602/824471, lms @ rc2wd.cz), webové stránky, předpisy a celkové hodnocení Martin Krejčí (mk @ racingsportscars.com)

Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu. Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené množství čipů k zapůjčení za úplatu 100 Kč.

Soutěžní a stavební pravidla

1. Všeobecná pravidla

1.1 Kalendář závodů bude průběžně upřesňován na stránkách lemans-serie.cz

1.2 Organizace závodu, harmonogram *

 • 1.2.1 - 7:30-9:00 volný neměřený trénink
 • 1.2.2 - 7:30-9:00 prezentace, přejímka
 • 1.2.3 - 9:10 zahájení soutěže, rozprava
 • 1.2.4 - 9:30 kvalifikace
 • 1.2.5 - 12:00 hlavní závod
 • *pokud nebude stanoveno jinak

1.3 Přihláška do závodů

 • 1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.lemans-serie.cz
 • 1.3.2 Slevu na startovném mohou uplatnit
  důchodci
  žáci do 18 let
  jezdci soutěžící v TLMC (viz článek 1.9)
 • 1.3.3 V rámci skupiny vozů GT2 je umožněn start vozům 4WD ve specifikaci Hobby. Tato skupina je určena zejména novým zájemcům o účast v Le Mans sérii, aniž by museli mít k dispozici vhodný model 2WD 1/10. Z tohoto důvodu zde nemohou být uplatněny standardní slevy určené výhradně vozům 2WD 1/10.
 • 1.3.4 Přihlášení v den závodu +50 Kč (z důvodu komplikace zpracování přihlášek)
 • 1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
 • 1.3.6 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100 Kč
 • 1.3.7 Jezdec může v rámci závodu Le Mans série startovat pouze v jedné skupině. Nicméně po domluvě s pořadatelem mu může být umožněn start s druhým vozem při splnění těchto podmínek: V rámci LMS bude hodnocen pouze ve vyšší, rychlejší skupině a s druhým vozem pojede pouze jako Guest bez nároku na body a vyhodnocení. Startovné za druhý vůz bude stanoveno na 200 Kč a jezdec s tímto druhým vozem bude zařazen do nejnižšího finále bez ohledu na kvalifikační čas, nestanoví-li pořadatel jinak.

1.4 Systém závodu

 • 1.4.1 Kvalifikace

  1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejrychlejšího kola, které určí postavení na startovním roštu

  1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 2x20 minut s omezením počtu najetých kol pro jezdce na 20 kol v každé kvalifikaci

 • 1.4.2 Závod

  1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlastní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B. Při rozdělování do finálových skupin však může být přihlédnuto k výkonnostním rozdílům mezi jezdci a také zastoupení jednotlivých skupin LMS. Navíc jezdci kategorie Guest a 4WD (tj. GT2 a GT3) nebudou zařazeni do Finále A, případně ani do finále B - bude-li to realizovatelné s ohledem na počet startujících a finálových skupin.

  1.4.2.2 Závody se jedou jako vytrvalostní. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízd závodu. Určující je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka závodu je 4 x 15 minut venku, a 4 x 10 minut v tělocvičně, nebude-li stanoveno jinak. V každém případě bude taková, aby se během jízdy nemusely měnit baterie.

  1.4.2.3 V závodě Moravian Le Mans Series startují všechny vypsané skupiny dohromady, přičemž rozdělení do jednotlivých finálových skupin je dáno aktuálním absolutním pořadím.

  1.4.2.4 Pořadí na startovním roštu v první jízdě bude dáno pořadím v kvalifikaci. Následně se bude startovat podle umístění v předchozí finálové jízdě. Povinnosti jezdce nastupujícího k finálové jízdě je, aby zaujal správnou pozici na startu, příp. uvolnil místo jezdci, který má na dané startovní místo na základě předchozího výsledku nárok. Pokud se jezdci finálové skupiny jednomyslně dohodnou, nohou po všechny jízdy startovat podle pořadí z kvalifikace, bude jim to umožněno.

  1.4.2.5 Jelikož jsou všechny finálové skupiny klasifikovány dohromady, je nutné jezdcům finálových skupin B, C, eventuálně D připočíst handicap zohledňující jejich zvýhodněnou startovní pozici vůči rychlejším jezdcům z kvalifikace. To je možné jedním z následujících způsobů, přičemž použití konkrétního bude upřesněno v jednotlivých závodech podle možností časomíry a místního pořadatele:

  1.4.2.5.1 Finálové skupiny B, C, D budou mít posunutý startovní rošt, tak aby vždy první jezdec z následující skupiny stál až za místem startu posledního jezdce předchozí skupiny.

  1.4.2.5.2 Časomíra bude u skupin B, C, D spuštěna o 3, 6 resp 9 sekund dříve než u skupiny A, čímž je posunutý startovní rošt do jisté míry simulován. Toto je možné pouze po dohodě s časoměřičem, přičemž v případě chyby časoměřiče si pořadatel LMS vyhrazuje právo tyto sekundy zpětně k času přičíst a případně i odebrat dokončené kolo v případě, že by své poslední kolo neukončil před uplynutím limitu jízdy s připočtení časového handicapu. Při menším počtu startujících ve finálových skupinách je možné třísekundový interval handicapů zkrátit na dvě a půl resp. dvě sekundy, podle uvážení pořadatele.

  1.4.2.5.3 V ostatních případech, kdy nebude použit posunutý rošt, a nebude možné se s časoměřiči domluvit na zpožděných startech, bude jezdcům finále B z celkových výsledků odečteno 1 kolo, jezdcům finále C dvě kola, a tak dále podle počtu finálových skupin.

  1.4.2.6 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa tak, aby nedocházelo k omezování ostatních závodníků.

  1.4.2.7 Některé závody se pojedou jako kratší závody v rámci jiných vypsaných závodů, některé budou celodenní zaměřené na 2WD modely s vloženými závody, např. Formule 1.

 • 1.4.3 Mokrý závod

  1.4.3.1. Za mokrý závod je považován takový, kdy počasí je nejisté, avšak neprší a je stanoveno, že se pojede i na vlhkém povrchu.

  1.4.3.2. Závodní jízdy mohou být dle stavu počasí upraveny podle pravidel tzv. Mokrého závodu následovně:

  1.4.3.2.1. Délka finálových jízd může být zkrácena až na 3-5 minut, nicméně odjede se tolikrát, aby se celková délka závodu dostala alespoň na 30 minut

  1.4.3.2.2. Po předchozí dohodě mezi všemi zúčastněnými může závod být ukončen i dříve po té, co první účastník závod prokazatelně poškodí vlivem mokrého prostředí elektroniku a nemůže v závodě dále pokračovat. V tom případě by se přidělovaly poloviční body.

  1.4.3.3. O tom, zda se závod bude konat, nebo bude kvůli nepřízni počasí nebo jiné závažné události zrušen, se dozvíte na stránkách www.lemans-serie.cz nejpozději ve 20:00 den před závodem

  1.4.4. Od ročníku 2015 doporučujeme mít v záloze tzv. "mokrý vůz". Může se jednat o druhý podvozek daného jezdce. K dispozici budou celoročně i tzv. "mokré mechy" s označením GP Speed Tires SuperSoft pro kompletní obutí vozu, ale povoleny jsou i jakékoliv jiné mechové nebo gumové kola. Pokud nebude souvislý hustý déšť, budeme se snažit závod odjet i na vlhku či v mrholení.

  1.4.4.1. Je-li vyhlášen mokrý závod, tak je možné mezi jednotlivými jízdami libovolně střídat “mokrý” a hlavní/originální/suchý podvozek, podle aktuální situace na trati v dané jízdě - ovšem musí být osazen stále stejnou karosérií, se kterou jezdec začal závod, respektive kvalifikaci. Pokud použije jinou karosérii bude vůz zahrnut pouze jako Guest bez nároku na body.

1.5 Povinnosti jezdce

 • 1.5.1 V modelu musí nainstalován být čip, transponder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.
 • 1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury
 • 1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázáno najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízd v protisměru. Nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno odečtením jednoho kola od celkového výsledku
 • 1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí
 • 1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu

1.6 Protesty

 • 1.6.1 Protesty se podávají písemně nebo ústně
 • 1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků
 • 1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest
 • 1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího

1.7 Vyhodnocení závodu

 • 1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejrychlejšího kola zajetého v limitu počtu kol. Za nejrychlejší kolo je považováno takové, které není více než 0,5 sekundy lepší než průměr druhého a třetí nejrychlejšího kola jezdce. Toto pravidlo je použito v případě protestu proti chybě měření či podezření na zkrácení tratě. Kontroluje pořadatel závodu. Na některých závodech bude kvalifikační čas dán průměrem dvou nejrychlejších kol
 • 1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem kol a časů jednotlivých jízd. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol. V případě stejného počtu kol je rozhodující lepší čas.
 • 1.7.3 Vyhodnocuje se každá skupina (LMP1, LMP2, LMP3, GT, GT2 a GT3) zvlášť, ale závod je hodnocen i v absolutním pořadí
 • 1.7.4 Na jednotlivých závodech budou vyhlášeni nejlepší tři jezdci ve skupinách LMP1, LMP2, LMP3, GT, GT2 a GT3. V případě nedostatečného počtu startujících v některé ze skupin (méně než 4 jezdci), může být přednostně vyhlášeno absolutní pořadí, resp. pořadí ve skupinách LMP2/LMP3 nebo GT/GT2/GT3 společně

1.8 Bodování a celkové hodnocení šampionátu

 • 1.8.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0,5-0,4-0,3- atd.
 • 1.8.2 Závod, který se v součtu jede na kratší dobu než 30 minut, bude ohodnocen polovičním přídělem bodů.
 • 1.8.3 Pro získání bodů do seriálu Moravian Le Mans Series je nutné ujet alespoň 50% vzdálenosti ujeté absolutním vítězem.
 • 1.8.4 V celkovém hodnocení seriálu se škrtají nejhorší výsledky podle počtu odjetých závodů. Konečné pořadí je pak určeno množstvím dosažených bodů. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.
 • 1.8.5 Do celkového hodnocení bude započteno pouze cca 80% nejlepších výsledků za rok. Zbytek se tedy bude škrtat podle následujícího klíče:

  Pokud má MLMS sezóna počet závodů:

  méně než 5 závodů – neškrtá se žádný výsledek

  5 až 6 závodů – škrtá se jeden výsledek

  7 až 9 závodů – škrtají se dva výsledky

  10 a více závodů – škrtají se tři výsledky

  Předmětem škrtání výsledků nejsou závody kratší než 30 minut, kdy jsou přidělovány poloviční body (např. Mokrý závod – viz 1.4.3)

 • 1.8.6 Stejným klíčem budou přiděleny body i do mistrovství značek a soutěže týmů (zde i v jednotlivých skupinách), soutěže výrobců podvozků, soutěže měst, dále pak juniorům, ženám/dívkám a vozům TLMC (viz bod 1.9). Za značku je považován výrobce předlohy modelu, tým je určen podle přihlášky jezdce. Vždy body získává pro značku či tým nejlépe umístěný jezdec, ostatní pouze ubírají svým výsledkem body dalším.
 • 1.8.7 Na konci roku budou odměněna první tři místa jezdců ve skupinách: LMP1, LMP2, LMP3, GT, GT2 a GT3.
 • 1.8.8 Na konci roku budou rovněž odměněni zvláštní cenou (například týdenním kalendářem Moravian Le Mans Series) všichni jezdci, kteří se zúčastní poloviny nebo více závodů v aktuální sezóně.

1.9 TLMC – True Le Mans Challenge

 • 1.9.1 Hodnocení určené pro modely postavené podle věrné předlohy skutečného vozu
 • 1.9.2 Tyto modely musí mít barevné provedení podle závodního auta LMP nebo GT z doby, kdy konkrétní typ vozu aktivně závodil. Nejsou tedy přípustné barevné variace z herních konzolí, muzeí, soukromých sbírek nebo ze závodů veteránů a podobně.
 • 1.9.3 Tvar karosérie musí s jistou mírou tolerance odpovídat skutečné předloze, zejména základní proporce, přičemž důraz bude kladen na tvar blatníků kol a zadního křídla. Ve sporných případech má poslední slovo pořadatel MLMS, přičemž jeho jednoznačným zájmem je schválit co největší množství modelů odpovídajícím požadavkům TLMC.
 • 1.9.4 Pro konečné hodnocení způsobilosti modelu pro TLMC je rozhodující fotografie v archivech www.racingsportscars.com, popř. fotografie dodaná samotným jezdcem-modelářem, která prokazatelně splňuje podmínky bodu 1.9.2. Ve sporných případech je lepší předem konzultovat fotografické předlohy s pořadatelem MLMS.
 • 1.9.5 Bez nároku na slevu v přihlášce mohou být na základě uvážení pořadatele do bodování TLMC započítávány i vozy, které jsou zjevně inspirované reálnou předlohy závodního vozu a je tedy zřejmé o jaký vůz se jedná, nicméně model není opatřen originálními nálepkami a sponzory. Příkladem takového vozu může být tato fotografie

2. Stavební pravidla

2.1 Obecná společná pravidla pro Moravian Le Mans Series

 • 2.1.1 Měřítko modelů je 1:10. Konkrétně jsou povoleny všechny standardně prodávané modely 1:10, Pro10 šíře do 250 mm, a také modely Yokomo GT, oficiálně prodávané jako modely měřítka 1:12.
 • 2.1.2 Karosérie typu LMP, GT nebo TC musí být realisticky zbarvena tak, aby byla neprůhledná
 • 2.1.3 Povoleny všechny typy baterii s nominálním napětím max 7,4 V, čili Li-Ion, Li-pol, LiFePo4 (Li-Fe), Ni-XX
 • 2.1.4 Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozený. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v pevném obalu.
 • 2.1.5 Mazání kol: povoleny jsou všechny komerčně dostupné mazání k tomu určené, pokud organizátor konkrétního závodu nestanoví jinak
 • 2.1.6 Vyjma skupiny GT2, GT3 a Guest je povolen pouze pohon zadní nápravy
 • 2.1.7 Během závodu není dovolené měnit podvozek či karosérii vozu (s výjimkou identické karosérie). Po domluvě s pořadatelem MLMS je možné nastoupit k jízdě s novým vozem, ovšem v tom případě se jezdec počítá do skupiny Guest, ve které nemá nárok na body do šampionátu, ani na ceny ve skupině, ve které původně nastoupil.

2.2 LMP1

 • 2.2.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans s nerealistickými účelovými karosériemi
 • 2.2.2 Maximální šířka modelu 250 mm
 • 2.2.3 Motor neomezený
 • 2.2.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů neomezen
 • 2.2.5 Účelová karosérie typu Le Mans Prototype, vyznačující se například příliš nízkým nebo naopak širokým profilem, obvykle s 'lopatou' na zádi místo křídla a celkově disproporčními tvary ve srovnání s reálnými předlohami modelů. Nově je např. povoleno Lamborghini BPA a další ryze účelové karosérie neschválené pro skupinu GT či LMP2.
 • 2.2.6 Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.3 LMP2

 • 2.3.1 Skupina určená pro realisticky věrné modely sportovní prototypů typu Le Mans, případně GT
 • 2.3.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.3.3 Motor 10,5T nebo slabší
 • 2.3.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 50 mm
 • 2.3.5 Realistická karosérie typu Le Mans Prototype nebo GT (Ve sporných případech rozhoduje o zařazení do LMP2 pořadatel MLMS. Karosérie typu Mulsanne není od ročníku 2015 legální pro LMP2 a musí startovat v LMP1)
 • 2.3.6 Aerodynamicky funkční karosérie GT (například celý sortiment Protoform mimo Ford GT, Black Art 006 a podobné) mohou startovat v LMP2 v jednotlivém závodě. Pro započítání do celé sezóny jsou však jezdci započítány pouze 3 první starty, v dalších je přeřazen do skupiny LMP1. Důvodem je podpora skutečně realistických karosérií v této skupině.
 • 2.3.7 Vozy LMP2 s gumovými koly jsou nyní hodnoceny samostatně jako LMP3, stále budou získávat body i do LMP2.

2.4 LMP3

 • 2.4.1 Skupina určená pro realisticky věrné modely sportovní prototypů typu Le Mans dle seznamu:

  - Layla L1 LMP #JConcepts J0348

  - TeamSaxo "1:10 LM Car Clear Body" #TS01186

  - WRC "Audi R18" #WRC02024-5

  - WRC "Porsche 919" #WRC02024-8

  - WRC "Toyota TS050" #WRC02024-9

  - Courage LC70 Tamiya #58376

  - Nissan GT-R LM Nismo Tamiya #58617

  - Gonzo #ODP LM 1:10

 • 2.4.2 Maximální šířka podvozku je 190 mm v nejširším místě včetně kol
 • 2.4.3 Motor střídavý 21,5T (boost) nebo 17.5T (zero boost) nebo slabší
 • 2.4.4 Pneumatiky pouze bezdušové typu F1 značky a pro venkovní závody jsou předepsané pouze typu RIDE GR
 • 2.4.5 Realistické karosérie typu Le Mans Prototype mimo uvedené v seznamu, může schválit a přidat pořadatel na žádost účastníka.
 • 2.4.6 Karosérie mimo seznam, avšak odpovídající skupině LMP2 (GT), mohou startovat v LMP3 v jednotlivém závodě. Pro započítání do celé sezóny jsou však jezdci započítány pouze 3 první starty, v dalších je přeřazen do skupiny LMP1. Důvodem je podpora skutečně realistických karosérií v této skupině.
 • 2.4.7 Všichni účastníci skupiny LMP3 zároveň obdrží body i do šampionátu LMP2.

2.5 GT

 • 2.5.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT
 • 2.5.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.5.3 Motor střídavý 21,5T (boost) nebo 17.5T (zero boost) nebo slabší, stejnosměrný nerozebíratelný (tzv. plechovka, 20 závitů nebo více jako Saturn 20T nebo Johnson)
 • 2.5.4 Šířka zadních kol: při použití časování regulátorů (Boost nebo Turbo) maximálně 30 mm, v ostatních případech je maximální šířka 50 mm
 • 2.5.5 Realistická karosérie typu GT
 • 2.5.6 Ve skupině GT je povolena zadní dělená náprava a rovněž olejové tlumiče na přední i zadní nápravě

2.6 GT2 (Hobby 4WD)

 • 2.6.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT, případně Touring Car s pohonem všech čtyř kol
 • 2.6.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.6.3 Motor Saturn 20T nebo slabší, min. převod 1:7. Povoleny jsou i střídavé motory v režimu zero boost. Pro střídavý motor 21.5T platí převodový poměr 1:6 a pro 17.5T platí převodový poměr 1:7. Jiné střídavé motory nejsou povoleny.
 • 2.6.4 Maximální průměr kol 63 mm, povoleny pouze hladké bezdušáky.
 • 2.6.5 Karosérie typu GT nebo TC
 • 2.6.6 Po domluvě s pořadatelem mohou při nedostatku startujících v rámci skupiny GT2 startovat i další modely 4WD neodpovídající specifikaci body 2.6.3, budou-li provedena opatření zajišťující výkonovou srovnatelnost se standardními modely GT2. Jedná se zejména o občasné starty modelů ve spedicikaci Stock, dosud startující jako Guest
 • 2.6.7 Všichni účastníci skupiny GT2 zároveň obdrží body i do šampionátu GT.

2.7 GT3 (LC Racing)

 • 2.7.1 Skupina určená pro cestovní, GT a sportovní vozy postavené na podvozcích LC Racing 1/14
 • 2.7.2 Motor i elektronika ze stavebnice
 • 2.7.4 Kola musí být onroad (bezdušová gumová bez pinů nebo mechová)
 • 2.7.5 Karosérie musí zakrývat všechna kola
 • 2.7.6 Převody pouze originální LC Racing (pastorek 17-21 zubů)
 • 2.7.7 Povolen pouze oficiální tuning firmy LC Racing nebo funkčně odpovídající
 • 2.7.8 Stavební a funkční přestavby na podvozky nejsou povoleny. Stejně jako není povolena výměna tlumičů a podobné zásahy do stavebnicového podvozku
 • 2.7.9 Maximální šířka kol je 30 mm, průměr maximálně 63 mm
 • 2.7.10 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.7.11 Všichni účastníci skupiny GT3 zároveň obdrží body i do šampionátu GT.

2.7 Guest

 • 2.7.1 Doplňková skupina LMS umožňující startovat v seriálu všem autům, které se nevejdou do pravidel některé z předchozích kategorií a jejichž účast odsouhlasí pořadatel MLMS. Jediným omezením pro tuto kategorii může být stanovený minimální čas na kolo.
 • 2.7.2 Pořadatel MLMS si zároveň ponechává právo zařadit vůz neodpovídající žádné z vypsaných skupin do některé z existujících tříd. Podmínkou je, aby do ní model svou koncepcí zapadal, a nebyl výkonnostně na úrovni teoretické špičky dané skupiny. Pozn. nejpravděpodobněji se může týkat různých omezených vozů 4WD, případně komerčních stavebnic, jež neodpovídají předpisům Hobby, nicméně stále jsou vhodnými alternativami pro skupinu GT2.