1.5.5.2024Blansko
2.8.6.2024Otrokovice
3.29.6.2024LMS???
4.27.7.2024Frýdek Místek Sokol
5.3.8.2024LMS???
6.24.8.2024Svitavy
7.21.9.2024LMS???
8.28.9.2024LMS
9.12.10.2024Otrokovice
10.21.12.2024Ostrava
| Přihlásit Skip Navigation LinksHlavní stránka > Články a reportáže > Propozice Moravian Le Mans Series 2014

Propozice Moravian Le Mans Series 2014

6. 12. 2013

Předpisy pro rok 2014

Závody Moravian Le Mans Series jsou určeny pro RC modely poháněné elektrickými motory se zaměřením na měřítko 1/10 a pohon 2WD a jsou obdobou skutečných závodů Le Mans Series s důrazem na jejich vytrvalostní charakter a orientaci na sportovní vozy GT a prototypy. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.

Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.lemans-serie.cz a www.rc2wd.cz

Pořadatel: moravské RC kluby, hlavní organizátor a koordinátor: Roman Krejčí (602/824471, lms @ rc2wd.cz), webové stránky, předpisy a celkové hodnocení Martin Krejčí (mk @ lemans-serie.cz)

Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu. Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené množství čipů k zapůjčení za úplatu 100 Kč.

Soutěžní a stavební pravidla

1. Všeobecná pravidla

1.1 Kalendář závodů bude průběžně upřesňován na stránkách lemans-serie.cz

1.2 Organizace závodu, harmonogram *

 • 1.2.1 - 7:30-9:00 volný neměřený trénink
 • 1.2.2 - 7:30-9:00 prezentace, přejímka
 • 1.2.3 - 9:10 zahájení soutěže, rozprava
 • 1.2.4 - 9:30 kvalifikace
 • 1.2.5 - 12:00 hlavní závod
 • *pokud nebude stanoveno jinak

1.3 Přihláška do závodů

 • 1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.lemans-serie.cz
 • 1.3.2 Startovné pro přihlášené elektronicky do 18 hodin dne před závodem je 250 Kč, pokud nebude stanoveno jinak. V případě vyšších nákladů na pořádání závodu může být cena o 50 Kč vyšší (např. velká tělocvična).

  Slevy na startovném (platí pouze pro jezdce 2WD 1/10):
  důchodci 150 Kč
  žáci do 18 let – 150 Kč
  jezdci soutěžící v TLMC (viz článek 1.9) sleva -50 Kč

 • 1.3.3 V rámci skupiny vozů GT je umožněn start vozům 4WD ve specifikaci Hobby a modelům Yokomo GT 1/12. Tyto podskupiny GT jsou určeny zejména novým zájemcům o účast v Le Mans sérii, aniž by museli mít k dispozici vhodný model 2WD 1/10. Z tohoto důvodu zde nemohou být uplatněny standardní slevy určené výhradně vozům 2WD 1/10.
 • 1.3.4 Přihlášení v den závodu +50 Kč (z důvodu komplikace zpracování přihlášek)
 • 1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
 • 1.3.6 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100 Kč
 • 1.3.7 Jezdec může v rámci závodu Le Mans série startovat pouze v jedné skupině. Nicméně po domluvě s pořatatelem mu může být umožněn start s druhým vozem při splnění těchto podmínek: V rámci LMS bude hodnocen pouze ve vyšší, rychlejší skupině a s druhým vozem pojede pouze jako Guest bez nároku na body a vyhodnocení. Startovné za druhý vůz bude stanoveno na 200 Kč a jezdec s tímto druhým vozem bude zařazen do nejnižšího finále bez ohledu na kvalifikační čas, nestanoví-li pořadatel jinak.

1.4 Systém závodu

 • 1.4.1 Kvalifikace

  1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejrychlejšího kola, které určí postavení na startovním roštu

  1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 2x20 minut s omezením počtu najetých kol pro jezdce na 20 kol v každé kvalifikaci

 • 1.4.2 Závod

  1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlastní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B. Při rozdělování do finálových skupin však může být přihlédnuto k výkonnostním rozdílům mezi jezdci a také zastoupení jednotlivých skupin LMS.

  1.4.2.2 Závody se jedou jako vytrvalostní. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízd závodu. Určující je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka závodu je 4 x 15 minut venku, a 4 x 10 minut v tělocvičně, nebude-li stanoveno jinak. V každém případě bude taková, aby se během jízdy nemusely měnit baterie.

  1.4.2.3 V závodě Moravian Le Mans Series startují všechny vypsané skupiny dohromady, přičemž rozdělení do jednotlivých finálových skupin je dáno aktuálním absolutním pořadím.

  1.4.2.4 Pořadí na startovním roštu v první jízdě bude dáno pořadím v kvalifikaci. Následně se bude startovat podle umístění v předchozí finálové jízdě. Povinnosti jezdce nastupujícího k finálové jízdě je, aby zaujal správnou pozici na startu, příp. uvolnil místo jezdci, který má na dané startovní místo na základě předchozího výsledku nárok. Pokud se jezdci finálové skupiny jednomyslně dohodnou, nohou po všechny jízdy startovat podle pořadí z kvalifikace, bude jim to umožněno.

  1.4.2.5 Jelikož jsou všechny finálové skupiny klasifikovány dohromady, je nutné jezdcům finálových skupin B, C, eventuálně D připočíst handicap zohledňující jejich zvýhodněnou startovní pozici vůči rychlejším jezdcům z kvalifikace. To je možné jedním z následujících způsobů, přičemž použití konkrétního bude upřesněno v jednotlivých závodech podle možností časomíry a místního pořadatatele:

  1.4.2.5.1 Finálové skupiny B, C, D budou mít posunutý startovní rošt, tak aby vždy první jezdec z následující skupiny stál až za místem startu posledního jezdce předchozí skupiny.

  1.4.2.5.2 Časomíra bude u skupin B, C, D spuštěna o 3, 6 resp 9 sekund dříve než u skupiny A, čímž je posunutý startovní rošt do jisté míry simulován. Toto je možné pouze po dohodě s časoměřičem, přičemž v případě chyby časoměřiče si pořadatel LMS vyhrazuje právo tyto sekundy zpětně k času přičíst a případně i odebrat dokončené kolo v případě, že by své poslední kolo neukončil před uplynutím limitu jízdy s připočtení časového handicapu. Při menším počtu startujících ve finálových skupinách je možné třísekundový interval handicapů zkrátit na dvě a půl resp. dvě sekundy, podle uvážení pořadatele.

  1.4.2.5.3 V ostatních případech, kdy nebude použit posunutý rošt, a nebude možné se s časoměřiči domluvit na zpožděných startech, bude jezdcům finále B z celkových výsledků odečteno 1 kolo, jezdcům finále C dvě kola, a tak dále podle počtu finálových skupin.

  1.4.2.6 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa tak, aby nedocházelo k omezování ostatních závodníků.

  1.4.2.7 Některé závody se pojedou jako kratší závody v rámci jiných vypsaných závodů, některé budou celodenní zaměřené na 2WD modely s vloženými závody, např. Formule 1.

 • 1.4.3 Mokrý závod

  1.4.3.1. Za mokrý závod je považován takový, kdy počasí je nejisté, avšak neprší a je stanoveno, že se pojede i na vlhkém povrchu.

  1.4.3.2. Závodní jízdy mohou být dle stavu počasí upraveny podle pravidel tzv. Mokrého závodu následovně:

  1.4.3.2.1. Délka finálových jízd může být zkrácena až na 3-5 minut, nicméně odjede se tolikrát, aby se celková délka závodu dostala alespoň na 30 minut

  1.4.3.2.2. Po předchozí dohodě mezi všemi zúčastněnými může závod být ukončen i dříve po té, co první účastník závod prokazatelně poškodí vlivem mokrého prostředí elekroniku a nemůže v závodě dále pokračovat. V tom případě by se přidělovaly poloviční body.

  1.4.3.3. O tom, zda se závod bude konat, nebo bude kvůli nepřízni počasí nebo jiné závažné události zrušen, se dozvíte na stránkách www.lemans-serie.cz nejpozději ve 20:00 den před závodem

1.5 Povinnosti jezdce

 • 1.5.1 V modelu musí nainstalován být čip, transponder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.
 • 1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury
 • 1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázáno najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízd v protisměru. Nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno odečtením jednoho kola od celkového výsledku
 • 1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí
 • 1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu

1.6 Protesty

 • 1.6.1 Protesty se podávají písemně nebo ústně
 • 1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků
 • 1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest
 • 1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího

1.7 Vyhodnocení závodu

 • 1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejrychlejšího kola zajetého v limitu počtu kol. Za nejrychlejší kolo je považováno takové, které není více než 0,5 sekundy lepší než průměr druhého a třetí nejrychlejšího kola jezdce. Toto pravidlo je použito v případě protestu proti chybě měření či podezření na zkrácení tratě. Kontroluje pořadatel závodu. Na některých závodech bude kvalifikační čas dán průměrem dvou nejrychlejších kol
 • 1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem kol a časů jednotlivých jízd. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol. V případě stejného počtu kol je rozhodující lepší čas.
 • 1.7.3 Vyhodnocuje se každá skupina (LMP1, LMP2, GT) zvlášť, ale závod je hodnocen i v absolutním pořadí
 • 1.7.4 Na jednotlivých závodech budou vyhlášeni nejlepší tři jezdci ve skupinách LMP1, LMP2, GT a GT2. V případě nedostatečného počtu startujících v některé ze skupin, může být přednostně vyhlášeno absolutní pořadí, resp. pořadí ve skupinách GT a GT2 společně

1.8 Bodování a celkové hodnocení šampionátu

 • 1.8.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0,5-0,4-0,3- atd.
 • 1.8.2 Závod, který se v součtu jede na kratší dobu než 30 minut, bude ohodnocen polovičním přídělem bodů.
 • 1.8.3 Pro získání bodů do seriálu Moravian Le Mans Series je nutné ujet alespoň 50% vzdálenosti najeté absolutním vítězem.
 • 1.8.4 V celkovém hodnocení seriálu se škrtají nejhorší výsledky podle počtu odjetých závodů. Konečné pořadí je pak určeno množstvím dosažených bodů. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.
 • 1.8.5 Do celkového hodnocení bude započteno pouze cca 80% nejlepších výsledků za rok. Zbytek se tedy bude škrtat podle následujícího klíče:

  Pokud má MLMS sezóna počet závodů:

  méně než 5 závodů – neškrtá se žádný výsledek

  5 až 6 závodů – škrtá se jeden výsledek

  7 až 9 závodů – škrtají se dva výsledky

  10 a více závodů – škrtají se tři výsledky

  Předmětem škrtání výsledků nejsou závody kratší než 30 minut, kdy jsou přidělovány poloviční body (např. Mokrý závod – viz 1.4.3)

 • 1.8.6 Stejným klíčem budou přiděleny body i do mistrovství značek a soutěže týmů (zde i v jednotlivých skupinách), soutěže výrobců podvozků, soutěže měst, dále pak juniorům, ženám/dívkám a vozům TLMC (viz bod 1.9). Za značku je považován výrobce předlohy modelu, tým je určen podle přihlášky jezdce. Vždy body získává pro značku či tým nejlépe umístěný jezdec, ostatní pouze ubírají svým výsledkem body dalším.
 • 1.8.7 Na konci roku budou uděleny poháry za první tři místa jezdcům v následujících hodnoceních: absolutní pořadí, LMP2 a GT+GT2. Tím bude jezdcům umožněno střídat během roku různé skupiny, aniž by byli znevýhodněni vůči těm, kteří skupinu nestřídají. Pokud by se některý jezdec umístil mezi prvními třemi ve více než jedné z těchto klasifikací, má nárok pouze na jeden pohár, nicméně konečné řešení těchto případů bude záležet na uvážení pořadatele, např. oceněním dalších jezdců v klasifikaci LMP1 nebo oceněním jezdce, který dosáhl podium ve skupinách LMP1, LMP2 nebo GT nezávisle.

1.9 TLMC – True Le Mans Challenge

 • 1.9.1 Hodnocení určené pro modely postavené podle věrné předlohy skutečného vozu
 • 1.9.2 Tyto modely musí mít barevné provedení podle závodního auta LMP nebo GT z doby, kdy konkrétní typ vozu aktivně závodil. Nejsou tedy přípustné barevné variace z herních konzolí, muzeí, soukromých sbírek nebo ze závodů veteránů a podobně.
 • 1.9.3 Tvar karosérie musí s jistou mírou tolerance odpovídat skutečné předloze, zejména základní proporce, přičemž důraz bude kladen na tvar blatníků kol a zadního křídla. Ve sporných případech má poslední slovo pořadatel MLMS, přičemž jeho jednoznačným zájmem je schválit co největší množství modelů odpovídajícím požadavkům TLMC.
 • 1.9.4 Pro konečné hodnocení způsobilosti modelu pro TLMC je rozhodující fotografie v archivech www.racingsportscars.com, popř. fotografie dodaná samotným jezdcem-modelářem, která prokazatelně splňuje podmínky bodu 1.9.2. Ve sporných případech je lepší předem konzultovat fotografické předlohy s pořadatelem MLMS.
 • 1.9.5 Bez nároku na slevu v přihlášce mohou být na základě uvážení pořadatele do bodování TLMC započítávány i vozy, které jsou zjevně inspirované reálnou předlohy závodního vozu a je tedy zřejmé o jaký vůz se jedná, nicméně model není opatřen originálními nálepkami a sponzory. Příkladem takového vozu může být tato fotografie

2. Stavební pravidla

2.1 Obecná společná pravidla pro Moravian Le Mans Series

 • 2.1.1 Minimální hmotnost modelu neomezena
 • 2.1.2 Karosérie typu LMP, GT nebo TC musí být realisticky zbarvena tak, aby byla neprůhledná
 • 2.1.3 Povoleny všechny typy baterii s nominálním napětím max 7,4 V, čili Li-Ion, Li-pol, LiFePo4 (Li-Fe), Ni-XX
 • 2.1.4 Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozený. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v pevném obalu.
 • 2.1.5 Mazání kol: povoleny jsou všechny komerčně dostupné mazání k tomu určené, pokud organizátor konkrétního závodu nestanoví jinak
 • 2.1.6 Vyjma skupiny GT2 a FS/Guest je povolen pouze pohon zadní nápravy
 • 2.1.7 Během závodu není dovolené měnit podvozek či karosérii vozu (s výjimkou identické karosérie). Po domluvě s pořadatelem MLMS je možné nastoupit k jízdě s novým vozem, ovšem v tom případě se jezdec počítá do skupiny Guest, ve které nemá nárok na body do šampionátu, ani na ceny ve skupině, ve které původně nastoupil.

2.2 LMP1

 • 2.2.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans s nerealistickými účelovými karosériemi
 • 2.2.2 Maximální šířka modelu 240 mm
 • 2.2.3 Motor neomezený
 • 2.2.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů neomezena
 • 2.2.5 Účelová karosérie typu Le Mans Prototype, vyznačující se například příliš nízkým nebo naopak širokým profilem, obvykle s 'lopatou' na zádi místo křídla a celkově disproporčními tvary ve srovnání s reálnými předlohami modelů. Nově je např. povoleno Lamborghini BPA a další ryze účelové karosérie neschválené pro skupinu GT.
 • 2.2.6 Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.3 LMP2

 • 2.3.1 Skupina určená pro realisticky věrné modely sportovní prototypů typu Le Mans, případně GT
 • 2.3.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.3.3 Motor 10,5T nebo slabší
 • 2.3.4 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 50 mm
 • 2.3.5 Realistická karosérie typu Le Mans Prototype nebo GT (pro sezónu 2014 bude navíc tolerována i dříve rozšířená karosérie typu Mulsanne. V ostatních sporných případech o zařazení do LMP2 rozhoduje pořadatel MLMS)
 • 2.3.6 Ve skupině LMP2 je povolena zadní dělená náprava a rovněž olejové tlumiče na přední i zadní nápravě

2.4 GT

 • 2.4.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT
 • 2.4.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.4.3 Motor střídavý 21,5T (boost) nebo 17.5T (zero boost) nebo slabší, stejnosměrný nerozebíratelný (tzv. plechovka, 20 závitů nebo více)
 • 2.4.4 Šířka zadních kol: při použití časování regulátorů (Boost nebo Turbo) maximálně 30 mm, v ostatních případech je maximální šířka 50 mm
 • 2.4.5 Realistická karosérie typu GT
 • 2.4.6 Ve skupině GT je povolena zadní dělená náprava a rovněž olejové tlumiče na přední i zadní nápravě

2.5 GT2

 • 2.5.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT, případně Touring Car
 • 2.5.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.5.3 Karosérie typu GT nebo TC
 • 2.5.4 GT2 v sobě zahrnuje následující varianty modelů:
 • 2.5.4.1 Super GT serie500: podvozek a karoserie ze stavebnice Yokomo 1:12, povoleny drobné úpravy, předepsány jednotné bezdušáky Soft (GT-36S) ze stavebnice Yokomo GT na zadní nápravě, motor 10.5T a slabší, převod libovolný.
 • 2.5.4.2 GT2: 2WD/4WD 20T (bezdušáky): podvozek 1:10, max. průměr kol 63mm, povoleny pouze hladké bezdušáky, motor Saturn 20T nebo slabší, min. převod 1:7.
 • 2.5.4.3 GT2: 2WD/4WD 17.5T (bezdušáky): podvozek 1:10, max. průměr kol 63mm, povoleny pouze hladké bezdušáky, motor střídavý 17.5T (zero boost) nebo slabší, min. převod 1:6.5.
 • 2.5.5 Garantem skupiny GT2 je Roman Štalmach (f103gt zavináč seznam.cz), který si vyhrazuje právo drobně měnit nastavení (např. převodové poměry) tak, aby byla zachována co největší vyrovnanost jednotlivých variant skupiny GT2. Roman bude také zodpovědnou osobou v případě protestů a výhrad k nastavením jednotlivých vozů

2.6 FS/Guest

 • 2.6.1 Doplňková skupina LMS umožňující bodovat v seriálu všem autům, které se nevejdou do pravidel některé z předchozích kategorií. Jediným omezením pro tuto kategorii bude stanovený minimální čas na kolo. Pokud jezdec zajede kolo rychleji, nebude mu toto kolo započítáno do nájezdu.