1.5.5.2024Blansko
2.8.6.2024Otrokovice
3.29.6.2024LMS???
4.27.7.2024Frýdek Místek Sokol
5.3.8.2024LMS???
6.24.8.2024Svitavy
7.21.9.2024LMS???
8.28.9.2024LMS
9.12.10.2024Otrokovice
10.21.12.2024Ostrava
| Přihlásit Skip Navigation LinksHlavní stránka > Články a reportáže > Propozice Moravian Le Mans Series 2013

Propozice Moravian Le Mans Series 2013

1. 1. 2013

Předpisy pro rok 2013

Závody Moravian Le Mans Series jsou určeny pro RC modely měřítka 1/10 se zaměřením na pohon 2WD a jsou obdobou skutečných závodů Le Mans Series s důrazem na jejich vytrvalostní charakter a orientaci na sportovní vozy GT a prototypy. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.

Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.lemans-serie.cz a www.rc2wd.cz

Pořadatel: moravské RC kluby, hlavní organizátor a koordinátor: Roman Krejčí (602/824471, lms @ rc2wd.cz), webové stránky, předpisy a celkové hodnocení Martin Krejčí (mk @ lemans-serie.cz)

Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu. Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené množství čipů k zapůjčení za úplatu 100 Kč.

Soutěžní a stavební pravidla

1. Všeobecná pravidla

1.1 Kalendář závodů bude průběžně upřesňován na stránkách lemans-serie.cz

1.2 Organizace závodu, harmonogram *

 • 1.2.1 - 7:30-9:00 volný neměřený trénink
 • 1.2.2 - 7:30-9:00 prezentace, přejímka
 • 1.2.3. - 9:10 zahájení soutěže, rozprava
 • 1.2.4. - 9:30 kvalifikace
 • 1.2.5 - 12:00 hlavní závod
 • *pokud nebude stanoveno jinak

1.3 Přihláška do závodů

 • 1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.lemans-serie.cz
 • 1.3.2 Startovné pro přihlášené elektronicky do 18 hodin dne před závodem je 250 Kč, pokud nebude stanoveno jinak. V případě vyšších nákladů na pořádání závodu může být cena o 50 Kč vyšší (např. velká tělocvična).

  Slevy na startovném (platí pouze pro jezdce 2WD):
  důchodci 150 Kč
  žáci do 18 let – 150 Kč
  jezdci soutěžící v TLMC (viz článek 1.7.5.1) sleva -50 Kč

 • 1.3.3 V rámci skupiny GT je umožněn start vozům 4WD ve specifikaci Hobby (GT2) a modelům Yokomo GT 1/12. Tyto podskupiny GT jsou určeny zejména novým zájemcům o účast v Le Mans sérii, aniž by museli mít k dispozici vhodný model 2WD 1/10. Z tohoto důvodu zde nemohou být uplatněny standardní slevy určené výhradně vozům 2WD 1/10.
 • 1.3.4 Přihlášení v den závodu +50 Kč (z důvodu komplikace zpracování přihlášek)
 • 1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
 • 1.3.6 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100 Kč
 • 1.3.7 Jezdec může v rámci závodu Le Mans série startovat pouze v jedné skupině. Nicméně po domluvě s pořatatelem mu může být umožněn start s druhým vozem při splnění těchto podmínek: V rámci LMS bude hodnocen pouze ve vyšší, rychlejší skupině a s druhým vozem pojede pouze jako Guest bez nároku na body a vyhodnocení. Startovné za druhý vůz bude stanoveno na 200 Kč a jezdec s tímto druhým vozem bude zařazen do nejnižšího finále bez ohledu na kvalifikační čas, nestanoví-li pořadatel jinak.

1.4 Systém závodu

 • 1.4.1 Kvalifikace

  1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejrychlejšího kola, které určí postavení na startovním roštu

  1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 2x20 minut s omezením počtu najetých kol pro jezdce na 20 kol v každé kvalifikaci

 • 1.4.2 Závod

  1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlastní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B. Při rozdělování do finálových skupin však může být přihlédnuto k výkonnostním rozdílům mezi jezdci a také zastoupení jednotlivých skupin LMS.

  1.4.2.2 Závody se jedou jako vytrvalostní. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízd závodu. Určující je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka závodu je 4 x 15 minut venku, a 4 x 10 minut v tělocvičně, nebude-li stanoveno jinak. V každém případě bude taková, aby se během jízdy nemusely měnit baterie.

  1.4.2.3 V závodě Moravian Le Mans Series startují všechny vypsané skupiny dohromady, přičemž rozdělení do jednotlivých finálových skupin je dáno aktuálním absolutním pořadím.

  1.4.2.4 Pořadí na startovním roštu bude v první jízdě dáno pořadím v kvalifikaci. Následně se bude startovat podle umístění v předchozí finálové jízdě. Je povinnosti jezdce nastupujícího k finálové jízdě, aby zaujal správnou pozici na startu, příp. uvolnil místo jezdci, který má na dané startovní místo na základě předchozího výsledku nárok. Pokud se jezdci finálové skupiny jednomyslně dohodnou, nohou po všechny jízdy startovat podle pořadí z kvalifikace, bude jim to umožněno.

  1.4.2.5 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa tak, aby nedocházelo k omezování ostatních závodníků.

  1.4.2.6 Některé závody se pojedou jako kratší závody v rámci jiných vypsaných závodů, některé budou celodenní zaměřené na 2WD modely společně s Grand Prix Formule 1.

 • 1.4.3 Mokrý závod

  1.4.3.1. Za mokrý závod je považován takový, kdy počasí je nejisté, avšak neprší a je stanoveno, že se pojede i na vlhkém povrchu.

  1.4.3.2. Závodní jízdy mohou být dle stavu počasí upraveny podle pravidel tzv. Mokrého závodu následovně:

  1.4.3.2.1. Délka finálových jízd může být zkrácena až na 3-5 minut, nicméně odjede se tolikrát, aby se celková délka závodu dostala alespoň na 30 minut

  1.4.3.2.2. Po předchozí dohodě mezi všemi zúčastněnými může závod být ukončen i dříve po té, co první účastník závod prokazatelně poškodí vlivem mokrého prostředí elekroniku a nemůže v závodě dále pokračovat. V tom případě by se přidělovaly poloviční body.

  1.4.3.3. O tom, zda se závod bude konat, nebo bude kvůli nepřízni počasí nebo jiné závažné události zrušen, se dozvíte na stránkách www.lemans-serie.cz nejpozději ve 20:00 den před závodem

1.5 Povinnosti jezdce

 • 1.5.1 V modelu musí nainstalován být čip, transponder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.
 • 1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury
 • 1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázáno najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízd v protisměru. Nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno odečtením jednoho kola od celkového výsledku
 • 1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí
 • 1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu

1.6 Protesty

 • 1.6.1 Protesty se podávají písemně
 • 1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků
 • 1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest
 • 1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího

1.7 Vyhodnocení závodu

 • 1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejrychlejšího kola zajetého v limitu počtu kol. Za nejrychlejší kolo je považováno takové, které není více než 0,5 sekundy lepší než průměr druhého a třetí nejrychlejšího kola jezdce. Toto pravidlo je použito v případě protestu proti chybě měření či podezření na zkrácení tratě. Kontroluje pořadatel závodu. Na některých závodech bude kvalifikační čas dán průměrem dvou nejrychlejších kol
 • 1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem kol a časů jednotlivých jízd. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol. V případě stejného počtu kol je rozhodující lepší čas.
 • 1.7.3. Vyhodnocuje se každá skupina (LMP1, LMP2, GT) zvlášť, ale závod je hodnocen i v absolutním pořadí
 • 1.7.4. Bodování

  1.7.4.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0,5-0,4-0,3- atd.

  1.7.4.2 Závod, který se v součtu jede na kratší dobu než 30 minut, bude ohodnocen polovičním přídělem bodů

  1.7.4.3 Pro získání bodů do seriálu Moravian Le Mans Series je nutné ujet alespoň 50% vzdálenosti najeté absolutním vítězem.

  1.7.4.4 V celkovém hodnocení seriálu se škrtají nejhorší výsledky podle počtu odjetých závodů. Konečné pořadí je pak určeno množstvím dosažených bodů. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.

  1.7.4.4.1. Škrtání bodů:

  Pokud má MLMS sezóna počet závodů:

  méně než 5 závodů – neškrtá se žádný výsledek

  5 až 6 závodů – škrtá se jeden výsledek

  7 až 9 závodů – škrtají se dva výsledky

  10 a více závodů – škrtají se tři výsledky

  Předmětem škrtání výsledků nejsou závody kratší než 30 minut, kdy jsou přidělovány poloviční body (např. Mokrý závod – viz 1.4.3)

  1.7.4.5 Stejným klíčem budou přiděleny body i do mistrovství značek, soutěže týmů, soutěže výrobců podvozků a soutěže měst. Za značku je považován výrobce předlohy modelu, tým je určen podle přihlášky jezdce. Vždy body získává pro značku či tým nejlépe umístěný jezdec, ostatní pouze ubírají svým výsledkem body dalším.

1.8 TLMC – True Le Mans Challenge

 • 1.8.1 Hodnocení určené pro modely postavené podle věrné předlohy skutečného vozu
 • 1.8.2 Tyto modely musí mít barevné provedení podle závodního auta LMP nebo GT z doby, kdy konkrétní typ vozu aktivně závodil. Nejsou tedy přípustné barevné variace z herních konzolí, muzeí, soukromých sbírek nebo ze závodů veteránů a podobně.
 • 1.8.3 Tvar karosérie musí s jistou mírou tolerance odpovídat skutečné předloze, zejména základní proporce, přičemž důraz bude kladen na tvar blatníků kol a zadního křídla. Ve sporných případech má poslední slovo pořadatel MLMS, přičemž jeho jednoznačným zájmem je schválit co největší množství modelů odpovídajícím požadavkům TLMC.
 • 1.8.4 Pro konečné hodnocení způsobilosti modelu pro TLMC je rozhodující fotografie v archivech www.racingsportscars.com, popř. fotografie dodaná samotným jezdcem-modelářem, která prokazatelně splňuje podmínky bodu 1.8.2. Ve sporných případech je lepší předem konzultovat fotografické předlohy s pořadatelem MLMS.

2. Stavební pravidla

2.1 Obecná společná pravidla pro Moravian Le Mans Series

 • 2.1.1 Minimální hmotnost modelu neomezena
 • 2.1.2 Karosérie musí být realisticky zbarvena, tj. nikoliv průhledná
 • 2.1.3 Povoleny všechny typy baterii s nominálním napětím max 7,4 V, čili Li-Ion, Li-pol, LiFePo4 (Li-Fe), Ni-XX
 • 2.1.4 Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozený. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v pevném obalu.
 • 2.1.5 Mazání kol: povoleny jsou všechny komerčně dostupné mazání k tomu určené, pokud organizátor konkrétního závodu nestanoví jinak
 • 2.1.6 Vyjma skupiny GT2 je povolen pouze pohon zadní nápravy
 • 2.1.7 Protože se značně rozšířila karosérie výrobce BPA tzv. Lamborghini, pokládáme za nutné upozornit, že tato karosérie nemá reálné proporce a vzhled, proto není povolena ani v rámci LMP1 nebo LMP2, ani v GT
 • 2.1.8 Během závodu není dovolené měnit podvozek či karosérii vozu (s výjimkou identické karosérie). Po domluvě s pořadatelem MLMS je možné nastoupit k jízdě s novým vozem, ovšem v tom případě se jezdec počítá do skupiny Guest, ve které nemá nárok na body do šampionátu, ani na ceny ve skupině, ve které původně nastoupil.

2.2 LMP1

 • 2.2.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
 • 2.2.2 Maximální šířka modelu 240 mm
 • 2.2.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů neomezena
 • 2.2.4 Motor neomezený
 • 2.2.5 Karosérie typu Le Mans Prototype
 • 2.2.6 Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.3 LMP2

 • 2.3.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
 • 2.3.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.3.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 32 mm
 • 2.3.4 Motor 10,5T nebo slabší
 • 2.3.5 Karosérie typu Le Mans Prototype
 • 2.3.6 Na přední nápravě jsou zakázány olejové tlumiče. Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.4 GT

 • 2.4.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT
 • 2.4.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.4.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 30 mm
 • 2.4.4 Motor střídavý 21,5T nebo slabší, stejnosměrný nerozebíratelný (tzv. plechovka, 20 závitů nebo více)
 • 2.4.5 Karosérie dvoudvéřová typu GT (karosérie skutečných vozů startující v některém z GT mistrovství)
 • 2.4.6 Ve skupině GT je povolena zadní dělená náprava a rovněž olejové tlumiče na přední i zadní nápravě
 • 2.4.7 V rámci skupiny GT je povolena účast tzv. vozů GT2, což jsou 4WD vozy se stejnosměrnými motory odpovídajícím předpisům Hobby podle RC Team Rychvald (viz: články 2.2 a 2.4), navíc povinně osazené karosérií typu GT, a dále vozy Yokomo GT s motory 17.5T bez časování odpovídající předpisům Mibosport (viz: Yokomo GT)

2.5 K závodu budou po dohodě s pořadatelem a promotérem připuštěni při své premiéře jezdci, kteří nemají karosérii typu Le Mans nebo GT. Budou vyhodnoceni v rámci závodu v absolutním pořadí jako hosté, ale bez nároku na body, či pohár a ceny za první místo.

2.6 Pro letní sezónu 2013 se jako samostatná doprovodná kategorie, pojede i kategorie FšeStock (FS). Jezdci této kategorie budou přihlašovat jako Guest a do kolonky 'Podvozek' uvedou index FS. Pokud některý jezdec pojede s autem, které splňuje pravidla některé kategorie LMS, tak za index FS napíše název této kategorie a současně bude hodnocen i do seriálu LMS. Do závorky se pak uvede reálná značka a typ podvozku. Kategorie FšeStock se pojede společně s jízdama LMS, ale vyhodnocení bude mít samostatné a ze čtyř finálových jízd se budou sčítat tři finálovky součtem kol a dojezdových časů a nejhorší finálová jízda se bude škrtat. Základní pravidla této kategorie jsou uveřejněny zde: http://rc.zlin.cz/forum/viewtopic.php?t=2465

Přísný zákaz vstupu do haly bez přezutí do přezůvek