1.5.5.2024Blansko
2.8.6.2024Otrokovice
3.29.6.2024LMS???
4.27.7.2024Frýdek Místek Sokol
5.3.8.2024LMS???
6.24.8.2024Svitavy
7.21.9.2024LMS???
8.28.9.2024LMS
9.12.10.2024Otrokovice
10.21.12.2024Ostrava
| Přihlásit Skip Navigation LinksHlavní stránka > Články a reportáže > Propozice Moravian Le Mans Series 2012

Propozice Moravian Le Mans Series 2012

18. 12. 2011

Předpisy pro rok 2012

Závody Moravian Le Mans Series jsou určeny pro RC modely měřítka 1/10 se zaměřením na pohon 2WD a jsou obdobou skutečných závodů Le Mans Series s důrazem na jejich vytrvalostní charakter a orientaci na sportovní vozy GT a prototypy. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.

Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.lemans-serie.cz a www.rc2wd.cz

Pořadatel: moravské RC kluby, hlavní organizátor a koordinátor: Roman Krejčí (602/824471, lms @ rc2wd.cz), webové stránky, předpisy a celkové hodnocení Martin Krejčí (mk @ lemans-serie.cz)

Závody jsou určeny pro modely 2WD 1/10. V zimě se pojede v hale na koberci, v létě na asfaltových drahách.

Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu. Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené množství čipů k zapůjčení za úplatu 100 Kč.

Soutěžní a stavební pravidla

1. Všeobecná pravidla

1.1 Kalendář závodů bude průběžně upřesňován na stránkách lemans-serie.cz

1.2 Organizace závodu, harmonogram *

 • 1.2.1 - 7:30-9:00 volný neměřený trénink
 • 1.2.2 - 7:30-9:00 prezentace, přejímka
 • 1.2.3. - 9:10 zahájení soutěže, rozprava
 • 1.2.4. - 9:30 kvalifikace
 • 1.2.5 - 12:00 hlavní závod
 • *pokud nebude stanoveno jinak

1.3 Přihláška do závodů

 • 1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.lemans-serie.cz, případně na stránkách pořadatele konkrétního závodu
 • 1.3.2 Startovné pro přihlášené elektronicky do 18 hodin dne před závodem je 250 Kč, pokud nebude stanoveno jinak. V případě vyšších nákladů na pořádání závodu může být cena o 50 Kč vyšší (např. velká tělocvična).

  Slevy na startovném (platí pouze pro jezdce 2WD):
  důchodci 150 Kč
  žáci do 18 let – 150 Kč
  jezdci soutěžící v TLMC (viz článek 1.7.5.1) sleva -50 Kč

 • 1.3.3 Nově vypsaná skupina GT2 umožňuje start vozům 4WD ve specifikaci Hobby. Umožňuje tak novým zájemcům účast v Le Mans sérii, aniž by měli k dispozici vhodný model 2WD. Z tohoto důvodu zde nejsou uplatňovány standardní slevy jako pro ostatní skupiny určené výhradně vozům 2WD.
 • 1.3.4 Přihlášení v den závodu +50 Kč (z důvodu komplikace zpracování přihlášek)
 • 1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)
 • 1.3.6 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100 Kč
 • 1.3.7 Jezdec může v rámci závodu Le Mans série startovat pouze v jedné skupině. Nicméně po domluvě s pořatatelem mu může být umožněn start s druhým vozem při splnění těchto podmínek: V rámci LMS bude hodnocen pouze ve vyšší, rychlejší skupině a s druhým vozem pojede pouze jako Guest bez nároku na body a vyhodnocení. Startovné za druhý vůz bude stanoveno na 200 Kč a jezdec s tímto druhým vozem bude zařazen do nejnižšího finále bez ohledu na kvalifikační čas, nestanoví-li pořadatel jinak.

1.4 Systém závodu

 • 1.4.1 Kvalifikace

  1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejrychlejšího kola, které určí postavení na startovním roštu

  1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 2x20 minut s omezením počtu najetých kol pro jezdce na 20 kol v každé kvalifikaci

 • 1.4.2 Závod

  1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlastní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B. Při rozdělování do finále může být přihlédnuto k výkonnostním rozdílům mezi jezdci.

  1.4.2.2 Závody se jedou jako vytrvalostní. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízd závodu. Určující je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka závodu je 4x15 minut, nebude-li stanoveno jinak. V každém případě bude taková, aby se během jízdy nemusely měnit baterie.

  1.4.2.3 V závodě Moravian Le Mans Series startují všechny vypsané skupiny dohromady, přičemž rozdělení do jednotlivých finálových skupin je dáno aktuálním absolutním pořadím.

  1.4.2.4 Po každé sérii finálových jízd bude vyhlašováno průběžné absolutní pořadí. Na jeho základě bude docházet ke změně postavení na startovním roštu. Podle možností organizátora může proběhnout i výměna jezdců mezi jednotlivými finálovými skupinami, rovněž na základě průběžného absolutního pořadí. V každém případě je možný posun maximálně dvou jezdců v rámci dvou po sobě následujících finále. Na přání místního pořadatele mohou být vozy na startu seřazeny pouze podle výsledků předchozí jízdy. Toto bude upřesněno na rozpravě u konkrétního závodu.

  1.4.2.5 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa tak, aby nedocházelo k omezení ostatních závodníků.

  1.4.2.6 Některé závody se pojedou jako kratší závody v rámci jiných vypsaných závodů, některé budou celodenní zaměřené na 2WD modely společně s Grand Prix Formule 1.

 • 1.4.3 Mokrý závod

  1.4.3.1. Za mokrý závod je považován takový, kdy počasí je nejisté, avšak neprší a je stanoveno, že se pojede i na vlhkém povrchu.

  1.4.3.2. Závodní jízdy mohou být dle stavu počasí upraveny podle pravidel tzv. Mokrého závodu následovně:

  1.4.3.2.1. Délka finálových jízd může být zkrácena až na 3-5 minut, nicméně odjede se tolikrát, aby se celková délka závodu dostala alespoň na 30 minut

  1.4.3.2.2. Po předchozí dohodě mezi všemi zúčastněnými může závod být ukončen i dříve po té, co první účastník závod prokazatelně poškodí vlivem mokrého prostředí elekroniku a nemůže v závodě dále pokračovat. V tom případě by se přidělovaly poloviční body.

  1.4.3.3. O tom, zda se závod bude konat, nebo bude kvůli nepřízni počasí nebo jiné závažné události zrušen, se dozvíte na stránkách www.lemans-serie.cz nejpozději ve 20:00 den před závodem

1.5 Povinnosti jezdce

 • 1.5.1 V modelu musí být čip, transponder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.
 • 1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury
 • 1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázáno najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízd v protisměru. Nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno odečtením jednoho kola od celkového výsledku
 • 1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí
 • 1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu

1.6 Protesty

 • 1.6.1 Protesty se podávají písemně
 • 1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků
 • 1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest
 • 1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího

1.7 Vyhodnocení závodu

 • 1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejrychlejšího kola zajetého v limitu počtu kol. Za nejrychlejší kolo je považováno takové, které není více než 0,5 sekundy lepší než průměr druhého a třetí nejrychlejšího kola jezdce. Toto pravidlo je použito v případě protestu proti chybě měření či podezření na zkrácení tratě. Kontroluje pořadatel závodu.
 • 1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem kol a časů jednotlivých jízd. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol. V případě stejného počtu kol je rozhodující lepší čas.
 • 1.7.3. Vyhodnocuje se každá skupina (LMP1, LMP2, GT) zvlášť, ale závod je hodnocen i v absolutním pořadí
 • 1.7.4. Bodování

  1.7.4.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1-0,5-0,4-0,3- atd.

  1.7.4.2 Závod, který se v součtu jede na kratší dobu než 30 minut, bude ohodnocen polovičním přídělem bodů

  1.7.4.3 Pro získání bodů do seriálu Moravian Le Mans Series je nutné ujet alespoň 50% vzdálenosti najeté absolutním vítězem.

  1.7.4.4 V celkovém hodnocení seriálu se škrtají nejhorší výsledky podle počtu odjetých závodů. Konečné pořadí je pak určeno množstvím dosažených bodů. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.

  1.7.4.4.1. Škrtání bodů:

  Pokud má MLMS sezóna počet závodů:

  méně než 5 závodů – neškrtá se žádný výsledek

  5 až 6 závodů – škrtá se jeden výsledek

  7 až 9 závodů – škrtají se dva výsledky

  10 a více závodů – škrtají se tři výsledky

  Předmětem škrtání výsledků nejsou závody kratší než 30 minut, kdy jsou přidělovány poloviční body (např. Mokrý závod – viz 1.4.3)

  1.7.4.5 Stejným klíčem budou přiděleny body i do mistrovství značek, soutěže týmů, soutěže výrobců podvozků a soutěže měst. Za značku je považován výrobce předlohy modelu, tým je určen podle přihlášky jezdce. Vždy body získává pro značku či tým nejlépe umístěný jezdec, ostatní pouze ubírají svým výsledkem body dalším.

1.8 TLMC – True Le Mans Challenge

 • 1.8.1 Hodnocení určené pro modely postavené podle věrné předlohy skutečného vozu
 • 1.8.2 Tyto modely musí mít barevné provedení podle závodního auta LMP nebo GT z doby, kdy konkrétní typ vozu aktivně závodil. Nejsou tedy přípustné barevné variace z herních konzolí, muzeí, soukromých sbírek nebo ze závodů veteránů a podobně.
 • 1.8.3 Tvar karosérie musí s jistou mírou tolerance odpovídat skutečné předloze, zejména základní proporce, přičemž důraz bude kladen na tvar blatníků kol a zadního křídla. Ve sporných případech má poslední slovo pořadatel MLMS, přičemž jeho jednoznačným zájmem je schválit co největší množství modelů odpovídajícím požadavkům TLMC.
 • 1.8.4 Pro konečné hodnocení způsobilosti modelu pro TLMC je rozhodující fotografie v archivech www.racingsportscars.com, popř. fotografie dodaná samotným jezdcem-modelářem, která prokazatelně splňuje podmínky bodu 1.8.2. Ve sporných případech je lepší předem konzultovat fotografické předlohy s pořadatelem MLMS.

2. Stavební pravidla

2.1 Obecná společná pravidla pro Moravian Le Mans Series

 • 2.1.1 Minimální hmotnost modelu neomezena
 • 2.1.2 Karosérie musí být realisticky zbarvena, tj. nikoliv průhledná
 • 2.1.3 Povoleny všechny typy baterii s nominálním napětím max 7,4 V, čili Li-Ion, Li-pol, LiFePo4 (Li-Fe), Ni-XX
 • 2.1.4 Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozený. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v pevném obalu.
 • 2.1.5 Mazání kol: povoleny jsou všechny komerčně dostupné mazání k tomu určené, pokud organizátor konkrétního závodu nestanoví jinak
 • 2.1.6 Vyjma skupiny GT2 je povolen pouze pohon zadní nápravy
 • 2.1.7 Protože se značně rozšířila karosérie výrobce BPA tzv. Lamborghini, pokládáme za nutné upozornit, že tato karosérie nemá reálné proporce a vzhled, proto není povolena ani v rámci LMP1 nebo LMP2, ani v GT
 • 2.1.8 Během závodu není dovolené měnit podvozek či karosérii vozu (s výjimkou identické karosérie). Po domluvě s pořadatelem MLMS je možné nastoupit k jízdě s novým vozem, ovšem v tom případě se jezdec počítá do skupiny Guest, ve které nemá nárok na body do šampionátu, ani na ceny ve skupině, ve které původně nastoupil.

2.2 LMP1

 • 2.2.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
 • 2.2.2 Maximální šířka modelu 240 mm
 • 2.2.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů neomezena
 • 2.2.4 Motor neomezený
 • 2.2.5 Karosérie typu Le Mans Prototype
 • 2.2.6 Na přední nápravě jsou zakázány olejové tlumiče. Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.3 LMP2

 • 2.3.1 Skupina určená pro sportovní prototypy typu Le Mans
 • 2.3.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.3.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 32 mm
 • 2.3.4 Motor 10,5T nebo slabší
 • 2.3.5 Karosérie typu Le Mans Prototype
 • 2.3.6 Na přední nápravě jsou zakázány olejové tlumiče. Zadní náprava je nedělená, vyjma diferenciálu

2.4 LMP2C

 • 2.4.1 Skupina LMP2 Challenge má stejné předpisy jako LMP2 vyjma bodu 2.4.2
 • 2.4.2 Na zadní nápravě povoleny pouze libovolné bezdušáky, maximální šířka pneu 24 mm, mechy jsou zakázány
 • 2.4.3 Výběr předních kol není nijak omezen, pokud vyhovují předpisům skupiny LMP2
 • 2.4.4 Účastníci budou bodovat do mistrovství LMP2 Challenge, ale zároveň budou hodnoceni a vyhlašováni v rámci skupiny LMP2. V případě dostatečného počtu jezdců (více jak 6 účastníků) bude skupina LMP2C mít navíc i samostatné pódium.

2.5 GT

 • 2.5.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT
 • 2.5.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.5.3 Šířka a výběr pneumatik či mechů maximálně 30 mm
 • 2.5.4 Motor střídavý 21,5T nebo slabší, stejnosměrný nerozebíratelný (tzv. plechovka, 20 závitů nebo více)
 • 2.5.5 Karosérie dvoudvéřová typu GT (karosérie skutečných vozů startující v některém z GT mistrovství)
 • 2.5.6 Ve skupině GT je povolena zadní dělená náprava a rovněž olejové tlumiče na přední i zadní nápravě

2.6 GT2

 • 2.6.1 Skupina určená pro sportovní vozy GT, počet poháněných náprav není omezen
 • 2.6.2 Maximální šířka modelu 200 mm (nominální, odchylky výrobce se uznávají)
 • 2.6.3 Na zadní nápravě povoleny pouze libovolné bezdušáky, max. šířka pneu 24 mm, mechy jsou zakázány
 • 2.6.4 Výběr předních kol není nijak omezen, pokud vyhovují předpisům skupiny GT
 • 2.6.5 Karosérie dvoudvéřová typu GT (karosérie skutečných vozů startující v některém z GT mistrovství)
 • 2.6.6 Stejnosměrný motor Johnson 540, baterie 7.4 V, max, 35C
 • 2.6.7 Plastové podvozky převodový poměr 5.72 (stavebnicové TT-01) nebo vyšší
 • 2.6.8 Ostatní (karbonové) podvozky převodový poměr 6.00 nebo vyšší
 • 2.6.9 V případě účasti takového auta, které by výrazně převyšovalo standard skupiny GT2, definovaný stavebnicovým TT-01, si pořadatel vyhrazuje právo úpravy regulí a přeřazení takového vozu do GT se zadní poháněnou nápravou, popř. překlasifikaci vysoce sofistikovaného plastového podvozku do skupiny 'Ostatní' a aplikovat příslušný převodový poměr
 • 2.6.10 Účastníci budou bodovat do mistrovství GT2, ale zároveň budou hodnoceni a vyhlašováni v rámci skupiny GT. V případě dostatečného počtu jezdců (více jak 6 účastníků) bude skupina GT2 mít navíc i samostatné pódium.
 • 2.6.11 Počínaje měsícem září 2012 jsou nově povoleny také motory Saturn 20T s převodovým poměrem 7:1 bez ohledu na použitý podvozek.

2.7 K závodu budou po dohodě s pořadatelem a promotérem připuštěni při své premiéře jezdci, kteří nemají karosérii typu Le Mans nebo GT. Budou vyhodnoceni v rámci závodu v absolutním pořadí jako hosté, ale bez nároku na body, či pohár a ceny za první místo.

Přísný zákaz vstupu do haly bez přezutí do přezůvek